Aneksy do umów na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych

od 2018-01-04

W związku z wejściem w życie uchwalonego przez Sejm RP "Prawa Wodnego", od 1 stycznia 2018 r. wzrosły opłaty za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych.

Tym samym Zarząd Dróg Miejskich został zobowiązany do wprowadzenia zmian w umowach zawartych z użytkownikami miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Poznania. Do mieszkańców wysłane zostały aneksy do umów wraz z regulaminem i nowym cennikiem, które po zweryfikowaniu i podpisaniu należy niezwłocznie odesłać do ZDM.

Właściciele nieruchomości, którzy postanowią zmienić sposób zagospodarowania wód opadowych i chcą zrezygnować z ich odbioru przez kanalizację deszczową, powinni o tym fakcie powiadomić ZDM, podając również termin wprowadzenia planowanych zmian.

Opłatę za usługę odbioru wód opadowych i roztopowych trzeba wnieść za wszystkie odwadniane powierzchnie, w tym również dachy, z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. kanalizacji deszczowej tel.+48 61 647 72 24.

Umowa na odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych

Zarząd Dróg Miejskich - cennik opłat

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-04 12:05 - komunikat ZDM (Wprowadzenie informacji)