Chcesz głosować w Poznaniu? Dopisz się do spisu wyborców

od 2019-03-14

Osoby, które chcą wziąć udział w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. - i w tym dniu będą przebywały w Poznaniu, a zameldowane są poza stolicą Wielkopolski, muszą dopisać się do spisu wyborców.

Dopisanie się do spisu wyborców dotyczy tylko wyborów do Parlamentu Europejskiego. Osoby, które dopisały się do rejestru wyborców w Poznaniu przed wyborami samorządowymi w 2018 r, nie muszą składać kolejnego wniosku.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców trzeba złożyć najpóźniej 21 maja 2019 r. We wniosku należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania oraz adres czasowego przebywania w Poznaniu.

Urząd Miasta Poznania zachęca do jak najwcześniejszego dopełnienia tych formalności, aby uniknąć kolejek tuż przed wyborami.

Dopisanie do spisu wyborców - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego - jak zagłosować w Poznaniu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-14 10:24 - dopisanie do spisu wyborców (Wprowadzenie informacji)