Elektroniczne aukcje lokali użytkowych

od 2017-03-13

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wdrożył program umożliwiający licytację miejskich lokali użytkowych w formie aukcji elektronicznych.

Aby móc uczestniczyć w licytacjach elektronicznych, na stronie internetowej www.aukcjelokali.pl trzeba dokonać rejestracji konta. Następnie konto zostanie poddane procedurom uwierzytelniającym przez pracownika ZKZL. Ostatni etap to skonfigurowanie konta Użytkownika i jego aktywowanie.

Komunikat: Aukcja internetowa

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2017-03-13 09:47 - 9 (Wprowadzenie informacji)