Jak poprawić jakość życia w mieście?

od 2019-01-30

Od 4 do 18 lutego 2019 roku trwać będą konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025". 

Dokument ma określać zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na obszarze miasta Poznania. Główny cel "Strategii" to wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też wykluczonych społecznie poprzez:

  1. wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta,
  2. poprawę zasadniczych warunków  życia mieszkańców: ekonomicznych, społecznych i kulturowych w Poznaniu,
  3. lepsze, bezpośrednie zaspokojenie potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturowych  mieszkańców.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu i przesłania swoich uwag poprzez wypełnienie formularza.

Szczegółowe informacje i formularz dostępne są na stronie Konsultacje społeczne

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-30 09:43 - komunikat o konsultacjach (Wprowadzenie informacji)