Kobylepole i Spławie - ewidencja gruntów i budynków

od 2017-10-10

Od 23 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r. w siedzibie ZGiKM GEOPOZ będzie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębu Kobylepole i Spławie.

Dokumentacja tego projektu składa się z rejestru gruntów, rejestru/kartotek budynków, rejestru/kartotek lokali, mapy ewidencyjnej. Każdy, kogo w interesie prawnym dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, może w czasie wyłożenia go do wglądu zapoznać się z dokumentacją i zgłaszać uwagi do zawartych danych.

Dokumentacja dostępna będzie w siedzibie ZGiKM GEOPOZ przy ul. Gronowej  20, w pokoju nr 103 (I piętro): w poniedziałki od 9:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Komunikat ZGiKM GEOPOZ w Biuletynie Informacji Publicznej

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-10 10:59 - wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)