Mieszkania dla seniorów - nabór wniosków

od 2017-09-18

Od 18 września do 16 października 2017 r. Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania przyjmuje wnioski osób starszych zamieszkujących na terenie m. Poznania (osoby w wieku powyżej 60. roku życia, które mają ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury częściowej lub renty), zainteresowanych uzyskaniem lokalu z zasobów PTBS sp. z o.o., z partycypacją Miasta Poznania.

Nabór ma charakter uzupełniający i dotyczy lokali z partycypacją Miasta Poznania, znajdujących się w zasobie PTBS sp. z o.o., w budynkach przy ul. Drewlańskiej 10 i ul. Grabowej 22 w Poznaniu, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców oraz innych lokali z zasobu PTBS sp. z o.o., które Miasto Poznań obejmie partycypacją.

Komunikat: Uzupełniający nabór wniosków o najem lokali w zasobie PTBS Sp. z o.o., z partycypacją Miasta Poznania, przeznaczonych dla osób starszych

Wnioski należy składać w Biurze przy ul. Matejki 50 (pokój nr 1), w godz.: pon. 7.30-17.00., wt.-pt. 7.30-15.30.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2017-09-18 13:18 - komunikat (Wprowadzenie informacji)