Można składać wnioski o świadczenie żłobkowe

od 2018-01-12

Nowe świadczenie, uchwalone przez Radę Miasta Poznania w grudniu 2017 r., ma na celu częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym, który otrzymał na ten cel dofinansowanie Miasta do 31 grudnia 2016 r. lub do 31 grudnia 2017 r., a nie otrzymał lub nie otrzyma takiego dofinansowania, w ramach rozstrzygnięcia konkursu ofert, na czas od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Świadczenie przysługuje w wysokości 600 zł miesięcznie, niezależnie od sytuacji dochodowej rodziców, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w podatkowych zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania miasto Poznań;
  • zawarli umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek.

Wniosek o poznańskie świadczenie żłobkowe można składać w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub ul. Małachowskiego 10. Prawo do świadczenia ustala się na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-12 12:53 - komunikat o świadczeniu żłobkowym (Wprowadzenie informacji)