Nowe taryfy TRUST S.A. i Aqualink Sp. z o.o.

od 2018-07-23

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostały komunikaty o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowych taryf dla usług realizowanych na terenie Poznania przez spółki TRUST S.A. i Aqualink Sp. z o.o.

Nowa taryfa za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków realizowane przez TRUST S.A. weszła w życie 17 lipca 2018 r., natomiast za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowane przez Aqualink Sp. z o.o. -  28 czerwca 2018 r.

Nowe taryfy obowiązywać będą przez trzy lata.

Wydział Gospodarki Komunalnej - komunikaty

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-23 10:27 - nowe taryfy za wodę i ścieki (Wprowadzenie informacji)