Od 1 stycznia 2019 zmiany w przyznawaniu Kart Rodziny Dużej

od 2019-01-10

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny, według nowych zasad, mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki do przyznania karty, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Karta dla rodziców będzie wydawana dożywotnio.

W związku ze zmianami, modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.

Karty 3+ Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-10 11:12 - zmiany w przyznawaniu KDR (Wprowadzenie informacji)