Otwarte spotkanie z mieszkańcami

od 2018-12-12

W czwartek, 13 grudnia 2018 r., w Sali Sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania placu Bernardyńskiego.

Na spotkaniu podsumowane zostaną przedyskutowane podczas warsztatów urbanistycznych (21 listopada br.) wytyczne do dalszego projektowania. Odbędzie się też rozmowa o przestrzeni placu Bernardyńskiego i jego przyszłym kształcie.

Konsultacje dotyczące koncepcji zagospodarowania placu Bernardyńskiego potrwają do 31 grudnia 2018 r.

Od 13 do 31 grudnia 2018 r. swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Konsultacje dot. wizji zagospodarowania placu Bernardyńskiego

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-12 11:36 - informacja o konsultacjach społecznych (Wprowadzenie informacji)