Poznańskie świadczenie na rzecz wieloraczków

od 2018-05-02

Do końca maja br. poznaniacy wychowujący wieloraczki mogą składać wnioski o specjalnie świadczenie: 1000 zł na każde dziecko.

Celem uchwalonego przez Radę Miasta Poznania świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad trojgiem lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Świadczenie wypłacane jest raz na rok, aż do roku, w którym wieloraczki skończą 18 lat.

Pomoc przysługuje matce albo ojcu dzieci, ale także ich opiekunowi faktycznemu (czyli osobie, która faktycznie opiekuje się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dzieci) lub opiekunowi prawnemu.

Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony raz w roku, w okresie od 1 do 31 maja. W przypadku wieloraczków urodzonych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia, wniosek można złożyć w terminie dwóch miesięcy od narodzin wieloraczków.

Wnioski przyjmuje Dział Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub ul. Małachowskiego 10.

Druk wniosku i szczegółowe informacje o poznańskim świadczeniu na rzecz wieloraczków

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-02 10:35 - świadczenie na rzecz wieloraczków (Wprowadzenie informacji)