Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

od 2018-08-28

W Biuletynie Informacji Publicznej publikowane jest Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.

Wszyscy zainteresowani tematem współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi znajdą w opracowaniu wiele ciekawych informacji, m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, elementy diagnozy stanu III sektora w Poznaniu, informacje o działaniach konsultacyjnych, doradczych i promujących, działaniach wspierających potencjacł organizacji, wynikach akcji 1% dla Poznania, itp. Dodatkowo, załącznikiem do sprawozdania jest wykaz wszystkich złożonych ofert i udzielonych dotacji na 2017 rok.

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-08-28 13:25 - sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi (Wprowadzenie informacji)