Zakaz przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

od 2018-07-19

Prezydent Miasta Poznania wydał zarządzenie zakazujące organizowania na terenach należących do Miasta Poznania objazdowych przedstawień cyrkowych zawierających w ofercie programowej (repertuarze) udział zwierząt.

Zakazuje się też dystrybucji biletów na takie wydarzenia w biurach i wydziałach Urzędu Miasta Poznania oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Poznania, a także ich promocji z wykorzystaniem majątku Miasta Poznania.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, czyli 16 lipca 2018 r. Zarządzenie to doprecyzowuje postanowienia zarządzenia w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Miasta Poznania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt z 16 lutego 2016 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-19 11:36 - informacja o zarządzeniu Prezydenta (Wprowadzenie informacji)