Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: 5/2017/pn - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

20/10/2017

Symbol: 4/2017/pn - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja zabytkowych atlasów z XVI-XIX wieku ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich, wytypowanych i przekazanych do konserwacji, tj. 22 atlasów w 32 woluminach, w tym 2 woluminy z XVI w., 14 woluminów z XVII w., 14 woluminów z XVIII w. oraz 2 woluminy z XIX w.

14/11/2017