Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: 1/2018/pn - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

23/03/2018