Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: 2/2017/pn - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac naprawczo-uzupełniających elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu

30/08/2017