Zamówienie: 1/2019/pn

Sygnatura zamówienia: 1/2019/pn
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 7 stycznia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Biblioteka Raczyńskich
plac Wolności 19, 61-739 Poznań
kontakt: 61 852 98 68
email: sekretariat@bracz.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

29 stycznia 2019 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

7 stycznia 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-01-29

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-02-13

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jarosław Fechner
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-07 13:15 - dodano stwiorb (Wprowadzenie informacji)