Zamówienie: 3/2018/pn

Sygnatura zamówienia: 3/2018/pn
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 30 października 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Biblioteka Raczyńskich
plac Wolności 19, 61-739 Poznań
kontakt: 61 852 98 68
email: sekretariat@bracz.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

28 listopada 2018 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 października 2018

Ogłoszenie

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-12-04

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jarosław Fechner
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-30 13:27 - dodano siwz (Wprowadzenie informacji)