Zamówienie: 3/2019/pn

Sygnatura zamówienia: 3/2019/pn
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 10 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Biblioteka Raczyńskich
plac Wolności 19, 61-739 Poznań
kontakt: 61 852 98 68
email: sekretariat@bracz.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja filii nr 4 Biblioteki Raczyńskich, przy ulicy Lodowej 4 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

27 maja 2019 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 maja 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-05-27

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-06-05

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jarosław Fechner
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-10 06:55 - SIWZ_3_PN_modernizacja filii nr 4 BRacz, przy ulicy Lodowej 4 w Poznaniu (Aktualizacja)