Zamówienie: 5/2018/pn

Sygnatura zamówienia: 5/2018/pn
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 31 października 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Biblioteka Raczyńskich
plac Wolności 19, 61-739 Poznań
kontakt: 61 852 98 68
email: sekretariat@bracz.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa routerów i sprzętu komputerowego dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z podziałem na dwie części

Termin składania ofert/wniosków

15 listopada 2018 do godz. 09:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 października 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-11-15

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-11-21

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-11-21

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jarosław Fechner
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-31 13:10 - Dodanie załącznika nr 5 (Wprowadzenie informacji)