Oferta: DS. OBSŁUGI INWESTORÓW

Data publikacji: 2018-01-11
Nr ref.: BOI/2/2018
Wydział: Biuro Obsługi Inwestorów
Stanowisko: DS. OBSŁUGI INWESTORÓW
Informacje dodatkowe: praca na 0,5 etatu do końca kwietnia 2018r.

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-02-01

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie analizy potrzeb potencjalnych i obecnych inwestorów
 • przygotowanie, aktualizowanie oraz prezentowanie materiałów informacyjnych dla inwestorów
 • sprawowanie opieki nad inwestorem w zakresie jego kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez inwestora innymi podmiotami
 • dokonywanie analizy ryzyka planowanych inwestycji
 • organizacja spotkań z firmami konsultingowymi m.in. w celu pozyskiwania inwestorów lub sporządzania raportów na potrzeby Biura

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • minimum pół roczny staż pracy
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość sytuacji gospodarczej w Poznaniu
 • umiejętność wystąpień publicznych
 • umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w promowaniu, realizacji i obsłudze inwestycji
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca głównie przy komputerze, wymaga dużej mobilności, gotowość do wyjazdów służbowych, bezpośredniego kontaktowania się z innymi stanowiskami i instytucjami; dostęp do miejsca pracy nie jest dostosowany do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_BOI_2.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kinga Michalczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-01 10:00 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)