Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Biuro Spraw Lokalowych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Biuro Spraw Lokalowych

Komunikat Termin ważności

Informacja o prowadzonym projekcie unijnym pn. "Most do samodzielności" (RPWP.07.01.02-30-0073/17)

Informacja o prowadzonym projekcie pn. "Most do samodzielności"

Miasto Poznań oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka rozpoczynają projekt "Most do samodzielności" (RPWP.07.01.02-30-0073/17),  realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy:

DORADZTWO ZAWODOWE
POMOC PRAWNĄ
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
KURSY ZAWODOWE
STAŻE ZE STYPENDIUM
WSPARCIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE
ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH
OPIEKĘ NAD DZIEĆMI
GRUPY SAMOPOMOCOWE
WARSZTATY KOMPETENCYJNE
IMPREZY INTEGRACYJNE, FESTYNY, WYCIECZKI, RAJDY

Projekt kierowany jest do:
- mieszkańców lokali socjalnych, treningowych, komunalnych
- osób oczekujących na mieszkania socjalne, komunalne
- mieszkańców ośrodków dla osób bezdomnych
- osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych
- osób niepełnosprawnych
- osób uzależnionych
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
- osób z niskim wykształceniem (max. szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące)
- osób bez doświadczenia zawodowego
- osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Okres trwania projektu: czerwiec 2018 - maj 2020.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Marią Sadowską tel. 530-435-179, mail: maria.sadowska@barka.org.pl

od 2018-11-27 do 2020-05-31