Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Biuro Spraw Lokalowych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Biuro Spraw Lokalowych

Komunikat Termin ważności

OTWARTY KONKURS OFERT NR 3/2020 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2020 ROKU

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2020 ROKU

Nazwa zadania publicznego: zapewnienie wsparcia mieszkańcom w 136 lokalach utworzonych w 41 mieszkaniach komunalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2.

od 2019-11-18 do 2019-12-09

Informacja o prowadzonym projekcie unijnym pn. "Most do samodzielności" (RPWP.07.01.02-30-0073/17)

Informacja o prowadzonym projekcie pn. "Most do samodzielności"

Miasto Poznań oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka rozpoczynają projekt "Most do samodzielności" (RPWP.07.01.02-30-0073/17),  realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy:

DORADZTWO ZAWODOWE
POMOC PRAWNĄ
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
KURSY ZAWODOWE
STAŻE ZE STYPENDIUM
WSPARCIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE
ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH
OPIEKĘ NAD DZIEĆMI
GRUPY SAMOPOMOCOWE
WARSZTATY KOMPETENCYJNE
IMPREZY INTEGRACYJNE, FESTYNY, WYCIECZKI, RAJDY

Projekt kierowany jest do:
- mieszkańców lokali socjalnych, treningowych, komunalnych
- osób oczekujących na mieszkania socjalne, komunalne
- mieszkańców ośrodków dla osób bezdomnych
- osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych
- osób niepełnosprawnych
- osób uzależnionych
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
- osób z niskim wykształceniem (max. szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące)
- osób bez doświadczenia zawodowego
- osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Okres trwania projektu: czerwiec 2018 - maj 2020.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Marią Sadowską tel. 530-435-179, mail: maria.sadowska@barka.org.pl

od 2018-11-27 do 2020-05-31