Oferta: DS. POMOCY MIESZKANIOWEJ

Data publikacji: 2017-12-22
Nr ref.: SL/199/2017
Wydział: Biuro Spraw Lokalowych
Stanowisko: DS. POMOCY MIESZKANIOWEJ

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-02-08

Zakres podstawowych czynności

 • obsługa wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta, między innymi: przyjmowanie i weryfikowanie wniosków, dokonywanie wizji lokali i oceny warunków socjalno - bytowych wnioskodawców, współudział w przygotowywaniu projektów zarządzeń w sprawie listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej
 • udzielanie informacji na temat działań Biura w zakresie pomocy mieszkaniowej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej półroczne doświadczenie w pracy związanej z bezpośrednią obsługą klienta w jednostkach administracji publicznej
 • wiedza z zakresu prawa mieszkaniowego i KPA
 • wysoki poziom umiejętności społecznych
 • umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu

Wymagania dodatkowe

 • kierunki wykształcenia: administracja, prawo, nauki społeczne, nauki ekonomiczne
 • doświadczenie w pracy związanej z pomocą mieszkaniową

Wymagane dokumenty

 • informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny - formularz interaktywny dostępny przy ogłoszeniu
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca z wykorzystaniem komputera, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z innymi pracownikami, klientami i instytucjami, wymagająca także wyjść poza miejsce pracy; miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_SL_199_2017.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Szulc
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-08 10:02 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)