BUDŻET 2001 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (27 marca 2001 r.)

Uchwałą Nr LIV/667/III/2001 z dnia 27 marca 2001 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2001.

Załączniki

Historia zmian