OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ o prawidłowości planowanej kwoty długu

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0951/27/P/18/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Poznania

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Glapa
ostatnia zmiana w dniu 2014-01-28 15:58 - wprowadzenie (Wprowadzenie informacji)