Zamówienie: ZP.261.1.2019

Sygnatura zamówienia: ZP.261.1.2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 12 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1)
ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań
kontakt: 61 66-06-600, 61 66-06-606
email: sekretariat@ckziupoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Organizacja i obsługa transportu autokarem do i z lotniska wraz z wylotem oraz przelotem

Termin składania ofert/wniosków

20 sierpnia 2019 do godz. 11:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

12 sierpnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-08-20

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-08-21

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Arleta Bielkiewicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-16 08:58 - załącznik nr 5_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)