Zamówienie: CTK.BA.2261.03.2019

Sygnatura zamówienia: CTK.BA.2261.03.2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 15 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
kontakt: telefon 61 647 76 06, fax 61 647 76 38
email: centrum@trakt.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wydruki dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Termin składania ofert/wniosków

25 marca 2019 do godz. 15:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

15 marca 2019

Ogłoszenie

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-04-01

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Bartoszyński
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-15 13:55 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)