Zamówienie: CTK.BA.2261.04.2018

Sygnatura zamówienia: CTK.BA.2261.04.2018
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 7 listopada 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
kontakt: telefon 61 647 76 06, fax 61 647 76 38
email: centrum@trakt.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Usługi z zakresu ochrony osób i mienia w obiekcie Bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

22 listopada 2018 do godz. 15:00

Ogłoszenie

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-05

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Bartoszyński
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-16 12:09 - Zmieniony załącznik nr 2 - Wzór umowy (Wprowadzenie informacji)