Zamówienie: CTK.BA.2261.07.2019

Sygnatura zamówienia: CTK.BA.2261.07.2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 5 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Urząd Miasta Poznania

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
kontakt: telefon 61 647 76 06, fax 61 647 76 38
email: centrum@trakt.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Usługi z zakresu ochrony osób i mienia w obiekcie Bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

20 listopada 2019 do godz. 15:00

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Bartoszyński
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-14 14:59 - Przedłużenie terminu składania ofert (Aktualizacja)