Zamówienie: CTK.BA.2261.08.2019

Sygnatura zamówienia: CTK.BA.2261.08.2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 8 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
kontakt: telefon 61 647 76 06, fax 61 647 76 38
email: centrum@trakt.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Druk dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Termin składania ofert/wniosków

18 listopada 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

8 listopada 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Bartoszyński
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-08 16:06 - Usunięcie ogłoszenia (Usunięcie elementu)