Oferta: specjalista ds administracyjnych

Data publikacji: 2019-01-21
Nr ref.: 10/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: specjalista ds administracyjnych
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-21

Zakres podstawowych czynności

 1. Zapewnienie dostaw towarów i usług na potrzeby CUW
 2. Zbieranie danych o potrzebach obsługiwanych jednostek oraz prowadzenie konsolidacji zakupów
 3. Obsługa rekrutacji
 4. Obsługa dostępu do informacji publicznej, w tym obsługa BIP
 5. Wpieranie stanowiska prowadzącego ewidencje mienia,
 6. Wspieranie zamówień publicznych, w tym udział w komisjach przetargowych

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w tym min 1 rok w sektorze finansów publicznych

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w realizacji zaopatrzenia na potrzeby jednostki
 2. Doświadczenie w konsolidacji zakupów
 3. Doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Inne informacje:

Miejsce pracy - ul. Rybaki 18a, Poznań

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Oferty można składać także elektronicznie na adres cuw.administracja@m.poznan.pl

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Kryteria formalne.docx

Informacja o wyniku naboru

wybór IR.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Poznaniu.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: jan.lucinski@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kruk-Choniawko
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-21 10:38 - wprowadzenie (Aktualizacja)