Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: CUW-II.4440.5.2018.KKC - zamówienie na usługi społeczne na:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu.

CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0, 55320000-9 

15/11/2018