Zamówienie: CUW-II.4440.31.2019

Sygnatura zamówienia: CUW-II.4440.31.2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 8 maja 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań,
kontakt: 61 878 1950
email: cuw@m.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Termomodernizacja polegająca na ociepleniu budynku żłobka.

Termin składania ofert/wniosków

23 maja 2019 do godz. 11:00

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-05-23

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-06-18

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Aldona Szubert
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-08 14:50 - wprowadzenie (Wprowadzenie informacji)