Zamówienie: CUW-II.4440.34.2019

Sygnatura zamówienia: CUW-II.4440.34.2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 6 czerwca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań,
kontakt: 61 878 1950
email: cuw@m.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu pomieszczeń parteru - korytarza, umywalni, pomieszczenia socjalnego i sali zabaw nr 3 w budynku żłobka ,,Przemko'' zlokalizowanego przy os. Rzeczypospolitej 77 w Poznaniu (filia zespołu Żłobków nr 4) w szczególności:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,

- roboty ziemne,

- izolacje,

- tynkowanie gładzie,

- malowanie wewnętrzne,

- wykonanie podłóg i ścian,

- stolarka budowlana,

- systemy suchej zabudowy,

- instalacje elektryczne,

- instalacje sanitarne.

Termin składania ofert/wniosków

25 czerwca 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 czerwca 2019

Ogłoszenie

Inne informacje

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-06-25

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-07-24

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-07-31

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Aldona Szubert
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-01 13:24 - wprowadzenie (Wprowadzenie informacji)