Zamówienie: CUW-II.4440.4.2018.AS

Sygnatura zamówienia: CUW-II.4440.4.2018.AS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 27 grudnia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań,
kontakt: 61 878 1950
email: cuw@m.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

dostawa artykułów spożywczych do Zespołów Żłobków w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

14 stycznia 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

21 grudnia 2018

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

SIWZ z załącznikami

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-01-14

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Aldona Szubert
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-09 11:13 - wprowadzenie (Aktualizacja)