Zamówienie: CUW-II.4440.44.2019

Sygnatura zamówienia: CUW-II.4440.44.2019
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 30 września 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Miasto Poznań

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań,
kontakt: 61 878 1950
email: cuw@m.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

Część 1

Zamówienie dla mieszkańców DPS przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia  dla 115 mieszkańców DPS.

Ilość poszczególnych porcji wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ

Część 2

Zamówienie dla mieszkańców DPS przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału
przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu.

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla 170 mieszkańców DPS
przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału przy ul. Zamenhofa 142a oraz 10 osób konsumujących obiad na stołówce 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty w Oddziale Dziennego Pobytu  przy ul. Konarskiego 11/13.

Ilość poszczególnych porcji wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ

Część 3

Zamówienie dla DPS przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu.

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia  dla 137 mieszkańców.

Ilość poszczególnych porcji wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ

Część 4

Zamówienie dla DPS przy ul. Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia  dla 35 mieszkańców.

Ilość poszczególnych porcji wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ

Termin składania ofert/wniosków

15 października 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 września 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-10-15

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-10-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Aldona Szubert
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-30 16:17 - wprowadzenie (Aktualizacja)