Zamówienie: CUW-II.4440.47.2019

Sygnatura zamówienia: CUW-II.4440.47.2019
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 4 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań,
kontakt: 61 878 1950
email: cuw@m.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 4 żłobków w Poznaniu. Wykaz żłobków wraz z adresami dostaw stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ zwanym dalej Formularzem cenowym odpowiednim dla danej części zamówienia. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3  do SIWZ.

Zamówienie podzielone zostało na 4 części.

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części.

Część 1

Dostawa mięsa i wędlin zgodnie z  załącznikiem nr 2A do SIWZ.

Część 2

Dostawa owoców i warzyw świeżych zgodnie z  załącznikiem 2B do SIWZ.

Część 3

Dostawa ryb zgodnie z  załącznikiem nr 2C do SIWZ.

Część 4

Dostawa ogólnych artykułów spożywczych zgodnie z  załącznikiem nr 2D do SIWZ.

Termin składania ofert/wniosków

13 listopada 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 listopada 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-11-13

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Aldona Szubert
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-04 15:27 - wprowadzenie (Wprowadzenie informacji)