Zamówienie: CUW-II.4440.48.2019

Sygnatura zamówienia: CUW-II.4440.48.2019
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 5 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań,
kontakt: 61 878 1950
email: cuw@m.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

dostawa artykułów spożywczych

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 3 żłobków w Poznaniu.

Zamówienie podzielone zostało na 3 części.

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części.

Część 1Dostawa mięsa i wędlin zgodnie z  załącznikiem nr 2A do SIWZ.

Część 2Dostawa owoców i warzyw świeżych zgodnie z  załącznikiem 2B do SIWZ.

Część 3Dostawa ryb zgodnie z  załącznikiem nr 2C do SIWZ.

Termin składania ofert/wniosków

13 listopada 2019 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

5 listopada 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-11-13

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Aldona Szubert
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-05 15:53 - wprowadzenie (Wprowadzenie informacji)