Zamówienie: CUW-II.4440.5.2018.KKC

Sygnatura zamówienia: CUW-II.4440.5.2018.KKC
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 31 października 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Miasto Poznań

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań,
kontakt: 61 878 1950
email: cuw@m.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu.

CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55521200-0, 55320000-9 

Termin składania ofert/wniosków

15 listopada 2018 do godz. 10:00

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-11-15

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-04

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-04

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-11

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-14

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-12-31

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Aldona Szubert
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-01 21:56 - wprowadzenie (Wprowadzenie informacji)