Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 71030
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja o przeniesieniu decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dot. decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach OS-V.6220.48.2014 z dnia 15.10.2014. Przeniesienie na rzecz Budimex Nieruchomo¶ci Sp. z o.o.
3. Znak sprawy KOS-V.6220.66.2019
4. Data i miejsce wydania 2019-03-11, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Budimex Nieruchomo¶ci Sp z o.o., SMOLNA 13A, 61-008 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 70742
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 06/13/18/2
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-17 08:07:23.0