Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 71188
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie budynków mieszkalnych przy ul. Malewskiej, Różańskiego, Epickiej i Literackiej w Poznaniu
3. Znak sprawy KOS-V.6220.31.2019
4. Data i miejsce wydania 2019-03-22, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy AREA INWESTYCJE SP. Z O.O. EPICKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, STRZESZYŃSKA 263/5, 60-479 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 69398
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 106, 107, 213; 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : 878-40-63
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 25/07/12
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-17 08:07:23.0