Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 71920
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ¶rodowisko dla przedsięwzięcia polegaj±cego na rozbudowie osiedla damków jedzorodzinnych Rodzinne Podolany przy ul. Rzepeckiej dz 6,7,8,274,275
3. Znak sprawy KOS-V.6220.58.2019
4. Data i miejsce wydania 2019-04-29, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy SKY Investments Rodzinne Podolany Sp. z o.o. Sp. k., CHWALISZEWO 72A/208, 61-104 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 70555
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 28/03/6, 28/03/7, 28/03/8, 28/03/274, 28/03/275
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-20 16:07:16.0