Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 72725
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegaj±cego na rozbudowie zakładu Beiersdorf Manufacturing Poznań
3. Znak sprawy KOS-V.6220.77.2019
4. Data i miejsce wydania 2019-07-23, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o., GNIE¬NIEŃSKA 32, 61-021 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 71125
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 01/14/34/2, 01/14/35/2, 01/14/41/2, 01/14/69/2, 01/14/70/2, 01/16/1, 01/16/10, 01/16/11/1, 01/16/11/2, 01/16/13/2, 01/16/15/4, 01/16/15/5, 01/16/16/3, 01/16/16/4, 01/16/17/1, 01/16/2, 01/16/3/1, 01/16/3/2, 01/16/33/1, 01/16/33/3, 01/16/34/1, 01/16/34/2, 01/16/4/2, 01/16/7/1, 01/16/8/1, 01/16/8/2, 01/16/9
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-18 08:07:22.0