Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 10687
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Złotowskiej (dz. nr 35/2 i 36/2, ark. 17, obręb Ławica)
3. Znak sprawy OS.III/76391-771/07
4. Data i miejsce wydania 2007-10-23, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy ZŁOTOWSKA II, , 60-900 POZNAŃ, skr. poczt. 105,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 8480
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 207,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-63
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-26 16:07:20.0