Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 10712
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja zmieniająca decyzję nr OS.III/76391-897/06 z dn. 17 stycznia 2007r. zezwalającą na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Rycerskiej 10
3. Znak sprawy OS.III/76391-995/07
4. Data i miejsce wydania 2007-10-24, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ, RYCERSKA 10, 60-346 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 10700
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 207,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-63
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-19 16:07:11.0