Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 69117
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną ul. R. Maya
3. Znak sprawy OS-V.6220.47.2018
4. Data i miejsce wydania 2018-10-03, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy BUMA-LUBAŃ Sp. z o.o., ROMANA MAYA 1, 61-371 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 66892
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 05/18/18/2, 05/18/4/1, 05/18/7/13, 05/18/7/14, 05/18/7/18, 05/18/7/4, 05/18/7/5, 05/18/7/6, 05/18/8/11, 05/18/8/3, 05/18/8/4, 06/12/1/4, 06/12/3/8, 06/12/4/2, 06/12/4/5
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-16 16:07:17.0