Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 69161
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja umarzająca postępowanie w spr. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej sieci cieplnej kanałowej wraz z przyłączami do budynków w obrębie osiedla Bolesława Chrobrego 6,7 w Poznaniu
3. Znak sprawy OS-V.6220.104.2018
4. Data i miejsce wydania 2018-08-08, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Veolia Energia Poznań S.A., ENERGETYCZNA 3, 61-016 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 68099
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach Tak
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 53/11/258/41, 53/11/258/70, 53/11/258/72, 53/12/587/48, 53/12/587/52, 53/12/587/74, 53/12/587/77, 53/12/587/78
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:07:14.0