Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 69948
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja umarzająca postępowanie ws. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mieszkań wielorodzinnych dz 4/511 i 8/2 ob. Strzeszyn
3. Znak sprawy OS-V.6220.120.2018
4. Data i miejsce wydania 2018-12-04, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Stary Strzeszyn - Grupa Nickel Sp. z o.o., ZŁOTNIKI, UL. KRZEMOWA 1, 62-002 SUCHY LAS,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 68277
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 25/06/4/511, 25/06/8/2
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-16 08:07:36.0