Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 70123
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja umarzająca postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej sieci cieplnej kanałowej wraz z przyłączami do budynków w obrębie osiedla Władysława Łokietka 1, 3, 4, 6, 11, 13, 104 w Poznaniu
3. Znak sprawy OS-V.6220.102.2018
4. Data i miejsce wydania 2018-08-07, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Veolia Energia Poznań S.A., ENERGETYCZNA 3, 61-016 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 68123
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 50/17/1/7, 50/17/2/9, 50/17/3/7, 50/19/2/10, 50/19/2/5, 50/19/2/8, 50/19/2/9, 50/19/3/14, 50/19/3/15, 50/19/3/18, 50/19/3/19, 50/19/3/5, 50/19/4/13, 50/19/4/16, 50/19/4/17, 50/19/4/18, 50/19/4/19, 50/19/5/29, 50/19/5/30, 50/19/5/31, 50/19/5/32
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:09:15.0