Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 70145
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* postanowienie o podjęciu postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hotelu, apart hoteli i pawilonu gastronomicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Termalnej
3. Znak sprawy OS-V.6220.166.2017
4. Data i miejsce wydania 2018-12-19, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy PBG S.A., SKÓRZEWSKA 35, 62-081 WYSOGOTOWO K. POZNANIA, PRZEŹMIEROWO,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 65061
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi ,
Przerejestrowano na sprawę o sygnaturze: KOS-V.6220.4.2019
1. Numer wpisu 70145
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* postanowienie o podjęciu postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hotelu, apart hoteli i pawilonu gastronomicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Termalnej
3. Znak sprawy KOS-V.6220.4.2019
4. Data i miejsce wydania 2018-12-19, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy PBG S.A., SKÓRZEWSKA 35, 62-081 WYSOGOTOWO K. POZNANIA, PRZEŹMIEROWO,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 65061
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi ,
Przerejestrowano ze sprawy o sygnaturze: OS-V.6220.166.2017

Działki

Położenie działek: 03/11/67/1, 03/11/67/2, 03/11/67/3, 03/11/67/4
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 16:06:56.0