Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 70164
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dot. decyzji OS-V.6220.6.2018 z dnia 07.05.2018 r. z Nowa Śródka Sp.z o.o. na Mercator Nieruchomości Sp.z o.o. Sp.k.
3. Znak sprawy OS-V.6220.160.2018
4. Data i miejsce wydania 2018-11-15, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy MERCATOR NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., ŚWIĘTEGO MICHAŁA 43, 61-119 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 69418
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 04/13/32/1, 04/13/32/2, 04/13/32/3
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 08:07:36.0