Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 70187
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jędrzejowskiej, Minikowo, Oświęcimskiej i Przedbórskiej
3. Znak sprawy OS-V.6220.5.2012
4. Data i miejsce wydania 2018-12-20, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy Pan Zenon Nowak, Stowarzyszenie MINIKOWO Na Rzecz Budowy Kanalizacji Sanitarnej, PIOTROWSKA 16a, 61-353 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 30993
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 107,
nr telefonu kontaktowego : 0-61 878-40-81 0-61 878-40-83
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 16:07:09.0